Pomoc a Kontakt

Vyhľadávanie podľa témy

> Tipy > Pomoc


Prečo vstupenky na zrušené alebo zmenené podujatie nemôžem vrátiť na hociktorom predajnom mieste?

Vstupenky sa dajú vrátiť iba na predajnom mieste, kde boli zakúpené. V prípade online nákupu, je potrebné vstupenky vrátiť na centrále spoločnosti, na adrese Kupeckého 8 v Bratislave.

Predajné miesta sú samostatné právne subjekty, ktoré sú s našou spoločnosťou v zmluvnom vzťahu, ale nie sme ich zriaďovateľom. Každé predajné miesto zodpovedá za svoje predaje.

Pomohla Vám informácia vyššie?

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať náš Zákaznícky servis.

Späť