Pomoc a Kontakt

Vyhľadávanie podľa témy

> Tipy > Pomoc


Ako postupovať v prípade zrušenia alebo zmeny podujatia? Dajú sa vrátiť vstupenky?

V prípade odvolania podujatia je možné vstupenku/y vrátiť do dvoch mesiacov po plánovanom konaní podujatia, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecnými podmienkami usporiadateľa alebo miesta konania podujatia.

Vstupenky je možné vrátiť iba tým istým spôsobom, akým boli zakúpené – buď na predajnom mieste, alebo na centrále spoločnosti (v prípade online nákupu). Platba za vstupenky bude refundovaná taktiež rovnakým spôsobom, akým ste objednávku uhradili.

Nepatrné alebo oprávnené zmeny obsadenia a zmeny programu sú vyhradené.
V prípade odvolania, preloženia alebo zmien obsadenia a programu nebudú vzniknuté výdavky prevzaté k úhrade (napr. cestovné, výdavky na ubytovanie, predpredajné poplatky alebo poštovné).

O zmenách Vás informujeme na našej stránke v sekcii Správy alebo Zrušenia.

Pomohla Vám informácia vyššie?

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať náš Zákaznícky servis.

Späť