Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie, použitie údajov a registrácia užívateľov

Podmienkou využitia služieb, ktoré poskytuje táto webová stránka, je povinnosť užívateľa vyplniť registračný formulár a vytvoriť si užívateľské meno a heslo. V súvislosti s registráciou požadujeme od užívateľov kontaktné údaje, ako sú meno, priezvisko, bydlisko, adresa doručenia, telefónne číslo a emailová adresa. Tieto údaje budú použité za účelom nadviazania kontaktu s Vami v súvislosti so službami na našej webovej stránke, o ktoré ste prejavili záujem.

Na základe údajov, ktoré ste nám poskytli, Vám pošleme uvítací email za účelom overenia Vášho užívateľského mena a hesla a aktivácie Vášho užívateľského konta. Príležitostne Vám budeme zasielať informácie o našich službách, ponukách a akciách, predovšetkým Vás budeme informovať o odvolaní, zmene programu alebo termínu podujatia, na ktoré ste si zakúpili vstupenky. Ak si želáte, aby sme Vám pravidelne zasielali newsletter, použijeme na tento účel Vaše meno a emailovú adresu. Užívatelia majú v registračnom formulári možnosť odmietnuť príjem newslettra .

EVENTIM SK, s.r.o. je výhradným vlastníkom údajov zhromaždených na www.eventim.sk
EVENTIM SK, s.r.o. zhromažďuje osobné údaje od svojich užívateľov na niekoľkých miestach webovej stránky. EVENTIM SK, s.r.o. neposkytuje tieto údaje tretím osobám.

Objednávky

Pri zakúpení vstupenky alebo inej služby, vyžadujeme od Vás v objednávkovom formulári isté osobné údaje. Poskytujete kontaktné údaje (meno, email, telefónne číslo a adresu doručenia) a platobné údaje (ak si želáte zaplatiť kreditnou kartou, poskytujete číslo kreditnej karty, dobu platnosti a meno držiteľa kreditnej karty).

Tieto údaje použijeme na platobné účely a realizáciu plnenia objednávky. Na základe údajov, ktoré ste nám poskytli, Vám emailom zašleme potvrdenie o objednávke s číslom nákupu (ID) a ostatnými dôležitými informáciami. V prípade, že sa vyskytnú problémy pri spracovaní objednávky, na vytvorenie kontaktu s Vami použijeme údaje vyplnené v registračnom formulári.

Služby zákazníkom

Na základe Vami poskytnutých údajov budeme s Vami komunikovať emailom alebo telefonicky, odpovedať na Vaše otázky, poskytovať požadované služby a spravovať Vaše užívateľské konto.

Profil

Ukladáme údaje, ktoré sme zozbierali prostredníctvom cookies a žurnálov, avšak nevytvárame „profil“ Vašich preferencií. Osobné identifikačné údaje sú uložené len v súvislosti s históriou Vášho nákupu. Váš osobný profil neposkytujeme tretím osobám.

Ankety alebo súťaže

Na našej webovej stránke Vám príležitostne poskytujeme možnosť zúčastniť sa rôznych ankiet alebo súťaží. Ak sa zúčastnite, budeme od Vás požadovať isté osobné údaje. Účasť na týchto anketách alebo súťažiach je dobrovoľná a Vy máte na výber, či tieto údaje poskytnete alebo nie. Požadované údaje zahŕňajú zvyčajne kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko a adresa doručenia vrátane PSČ).

Tieto údaje použijeme na oznámenie výhry výhercom súťaží, na monitorovanie návštevnosti stránky a zároveň umožníme účastníkom zapísať sa do zoznamu záujemcov o prijímanie newslettra .
Osobné údaje získané v súvislosti s anketou alebo súťažou neposkytujeme tretím osobám.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám – poskytovateľom nižšie uvedených služieb.

Spolupracujeme so spoločnosťami poskytujúcimi služby v oblasti doručovania objednávok a spoločnosťami, ktoré spracúvajú platby za zakúpený tovar a služby uskutočnené prostredníctvom kreditných kariet. Tieto spoločnosti neuchovávajú, neposkytujú, nepoužívajú osobné údaje na žiadne iné účely.
V prípade, že Vaše osobné údaje by mali byť zhromažďované tretími osobami, ktoré nie sú našimi zmluvnými partnermi a poskytovateľmi služieb, budeme Vás informovať, pričom Vám prináleží možnosť voľby poskytnutia osobných údajov týmto tretím osobám.

Pokiaľ zákazník výslovne písomne nevyjadrí svoje námietky či nesúhlas, eventim, spoločnosti, ako aj internetový partner, z ktorého internetových stránok bol zákazník presmerovaný do ticket shopu eventimu, sú oprávnení spracovať a použiť obdržané údaje na účely informovania zákazníka (priamy marketing), na reklamné účely a prieskum trhu pre vlastné podnikateľské účely.

Zverejnenie údajov

Vyhradzujeme si právo zverejniť Vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon a v prípade nevyhnutnosti ochrany našich práv a/alebo v prípade súdneho konania, nariadenia súdu alebo procesov na našej webovej stránke v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výber/Možnosť odstúpenia

V určitých prípadoch máte možnosť odmietnuť poskytnutie požadovaných osobných údajov.

Ak si ďalej neželáte dostávať náš newsletter a správy emailom, môžete ich zasielanie odhlásiť, pričom túto možnosť máte v každom zaslanom newslettri, prípadne o to môžete požiadať emailom na adrese office@eventim.sk. Možnosť odhlásenia služby zasielania newslettra máte aj na webovej stránke v sekcii „Zmeniť svoje nastavenia“, alebo nás môžete kontaktovať na emailovej adrese office@eventim.sk a na adrese eventim sk, s.r.o., Kupeckého 8, 821 08 Bratislava.

Žurnály (Log Files)

Tak ako na väčšine webových stránok, aj my zhromažďujeme určité informácie automaticky a uchovávame ich v žurnáloch (log files). Tieto informácie zahŕňajú IP adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), výstupové stránky (refering/exit pages), operačný systém, údaj o dátume/čase a click stream data.

Tieto informácie, ktoré neidentifikujú jednotlivých užívateľov, používame na analýzu trendov, na administráciu stránky, na sledovanie pohybu užívateľov na stránke a na zhromažďovanie demografických údajov o našej databáze užívateľov ako celku.

Tieto automaticky zozbierané informácie nespájame s jednotlivými osobnými údajmi.

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený na počítači užívateľa za účelom uchovania záznamov. Na tejto webovej stránke používame cookies. Spájame informácie uložené v cookies s Vašimi osobnými údajmi počas Vašej návštevy na našej stránke.

Používame obidva druhy cookies – session ID cookies a persistent cookies. (Dočasné) session ID cookies Vám umožňujú jednoduchšiu orientáciu na našej stránke. Session ID cookies zanikajú, ak zavriete Váš internetový prehliadač. Persistent cookie zostáva na Vašom hard disku dlhšiu dobu. Persistent cookie je možné odstrániť pomocou príslušných pokynov uvedených v internetovom prehliadači v sekcii „Pomoc“/„Help“. Pre viac informácií o cookies navštívte prosím: http://www.cookiecentral.com .

Používame persistent cookie na uchovanie Vašich hesiel, ktoré ste zadali pri registrácii, aby ste ich nemuseli vkladať neustále nanovo. Ak odmietnete cookie, môžete aj naďalej používať našu webovú stránku, ale Vaše možnosti užívania budú vo veľkej miere obmedzené.

Žiaden z našich obchodných partnerov nepoužíva cookies na našej webovej stránke.

Linky na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje linky na iné webové stránky, ktorých majiteľom nie je eventim sk, s.r.o. a eventim sk, s.r.o nepreveruje ich obsah. Prosíme Vás, aby ste zobrali na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za ochranu Vašich osobných údajov na týchto stránkach.
Odporúčame Vám, aby ste boli pozorní, ak opúšťate našu stránku a vstupujete na iné. Pokiaľ tieto stránky zhromažďujú osobné údaje, informujte sa o zabezpečení ochrany osobných údajov na každej z týchto webových stránok.

Ochrana osobných údajov sa týka výlučne údajov zozbieraných na webových stránkach www.eventim.sk a www.listky.sme.sk.

Prístup k osobným údajom

V prípade zmeny Vašich osobných údajov máte možnosť ich opravy v sekcii „Zmeniť svoje nastavenia“ alebo nás môžete kontaktovať na office@eventim.sk, prípadne v sídle firmy na adrese eventim sk, s.r.o., Kupeckého 8, 821 08 Bratislava SR.

Bezpečnosť

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V prípade, že uvádzate diskrétne osobné údaje (ako je číslo kreditnej karty) v registračnom alebo objednávkovom formulári, zakódujeme tieto prostredníctvom secure socket layer technology (SSL). Viac informácií o SSL nájdete na http://developer.netscape.com/docs/manuals/security/sslin/contents.htm.

Uplatňujeme všeobecné normy ochrany Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete, tak počas ich prenosu, ako aj po ich prijatí. Žiadny spôsob prenosu dát cez internet alebo elektronického uloženia dát nie je však 100%- ne bezpečný. Z tohoto dôvodu sa budeme usilovať o maximálne možnú ochranu Vašich osobných údajov, avšak nie je možné garantovať ich úplnú bezpečnosť.

V prípade otázok týkajúcich sa bezpečnosti poskytnutých údajov na našej webovej stránke, môžete nám poslať email na adresu office@eventim.sk alebo nás kontaktujte na adrese: eventim sk, s.r.o., Kupeckého 8, 821 08 Bratislava Bratislava, SR.

Zmeny kapitálu v eventim sk, s.r.o

V prípade, že sa na spoločnosť eventim sk, s .r.o. budú vzťahovať zmeny kapitálu, ako je napr. fúzia, prevod obchodných podielov atď., Vaše osobné údaje môžu byť súčasťou týchto zmien, príp. prevedeného majetku. Budete o tom informovaní emailom alebo upozornením na našej webovej stránke počas 30-ich dní od uskutočnenia výraznej zmeny vo vlastníctve spoločnosti eventim sk, s .r.o. alebo zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.

Zmeny v ochrane osobných údajov

V prípade zmeny spôsobu ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na našej domovskej stránke www.eventim.sk a na iných vhodných miestach, aby ste boli informovaní o tom, ktoré údaje zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov, z toho dôvodu Vás žiadame o pravidelné sledovanie príslušných informácii na našej webovej stránke. V prípade uskutočnenia zásadnejších zmien v zabezpečení ochrany osobných údajov Vás na túto skutočnosť upozorníme emailom alebo iným vhodným spôsobom na našej webovej stránke.

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa Ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, kontaktuje nás prosím emailom na office@eventim.sk alebo na adrese eventim sk, s.r.o., Kupeckého 8, 821 08 Bratislava, SR.