48. Bál Záhorákú - Vstupenky

48. Bál Záhorákú - Vstupenky

Bál Záhoráku: 4.2.2017

Ďaľšie informácie ...

Prehľad cien

Vstupenky
PodujatieMestoDátum
48. Bál ZáhorákúBRATISLAVA
Hotel Pressburg
So, 4.2.2017
19:30 h
 
Vstupenky od € 30,00
Vstupenky TicketDirect sú k dispozícii  Vstupenky
1 - 1 od 1

Informácie o podujatí

Vitajte miuí naší hosci.

Vitajte Záhoráci z Bratislavi, Záhoráci ze Záhorá, Bratislavčané, teda šeci, aj ci naši paščikári na temto našem, už 48. báli Záhorákú. Víme, že tu vítáme náščevníkú, kerí už náš bál poznajú, oblúbili si ho a rádzi naň za´s chodzá – teda ci, kerí dopredu vjedzá, že sa tu za´s dobre zabavjá. Vítame tu aj naších novích hoscí, kerím sa dostali do ušú dobré chíre o naších báloch a proto sú tu.

Aj mi organizátori bálu, členové Spouku Záhorákú v Bratislavje vjeríme, ža sme zas pripravili jeden dobrí bál, na kerém sa šeci fajnovo zabavjá – muadzí aj ci starší, skúr narodzeňí. To nám zaručuje naša špičková záhorácka kapela bratrú Zajíčkú z Plaveckého Štvrtka ze spjevákem Karolem Malým – kapela, kerá to ví a kerá sa presláviua v staršej televízňí relácii Ivana Krajíčka Repete (na co moc rádzi spomíname). Kapela nevinechá žáden hudebňí hit minulích, ale aj starších rokú a určiťe zabaví aj novíma módňíma melódijama. Hosťem bálu bude zas naša Záhoráčka, šaštínská rodáčka Janka Kociánová, kerá to už na našem báli vjeckrát rostočiua – a pri kerej starosci naozaj zahodzíme.

Náš Spolok Záhorákú sa usiuuje podporovat naše záhorácké tradícije, studnicu naší regionálňí kultúri, náš krásní folklór. A proto jak dicki sa predstaví aj na 48. báli folklórňí súbor – a za´s to bude ďetskí súbor Leváranek z Levár, v kerém ďetskí primáš Marek Šimko na minuloročňím báli už očariu, ale aj dnes isce očarí naších hoscí, zabaví nás aj súbor Fjertúšek. Vjeríme, že budeme spokojňí aj s reštauračníma sužbama hotela Pressburg (pár rokú dozadu néseu název Bombón), kerí nám jak-tak nahrádziu zbúrané PKO, v kerem sa bál tradične (40 rokú) usporadúvau. A poznamenávame, že zbúrané PKO v Bratislavje – je hrubá národní kultúrňí haňba aj tragédia. Určiťe spokojňí budú aj ci, na kerích sa usmjeje ščascí ňekerím z darú Záhorá, a odnesú si domú pjekné ceni. Sceli bi sme, abi ste túto fašangovú noc prežili v zábavje, zapomjeli na každodenňí starosci, zabavili sa s kamarádama, vitancovali sa a odnésli si pjekné spomínki. To Vám paraje Feri Karas a šeci organizátori bálu, čestňí richtárka, národňí umjelkiňa Marína Královičová a Váš richtár Spouku Záhorákú prof.Toňi Gúth